☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat Wojewody Dolnośląskiego

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI                                                                       Wrocław, dnia 24 marca 2020 r.

 

ZP.ZPSM.966.45.2020.JG

 

 

SZ.P.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prezydent Miasta,

Burmistrz Miasta i Gminy,

Starosta Powiatu

Wójt Gminy,

wg rozdzielnika

 

 

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję informację dotyczącą zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny, wystawiania karty zgonu oraz finansowanie tych czynności:
„Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 i z 2020 r. poz. 284) zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie.

Natomiast w razie niemożności dopełnienia powyższego, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub
w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę,
przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.

W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

Powyższe normy obowiązują i należy je bezwzględnie stosować.”

 

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danuta Zawilla

Zastępca Dyrektora

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

/dokument podpisany elektronicznie/

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-25 10:14:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-25 10:17:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310