Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary
numer: 24/2017
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2017-05-05)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2017-05-05)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 24/2017/ZAL1
(173 KB)