Prezentacja dokumentu:


nazwa: zmieniająca uchwałę Nr X/54/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
numer: XLV/239/18
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2018-03-22)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2018-03-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - uchwała w pdf uchwała w pdf nr. XLV/239/18/ZAL1
(172 KB)