Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia wymiaru obniżek tych zajęć wicedyrektorom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary
numer: 21/2018
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2018-06-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2018-06-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 21/2018/ZAL1
(174 KB)