Oświadczenia majątkowe Burmistrza kadencji 2018-2024

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania  - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane co roku do dnia 30 kwietnia (za 2018) - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane co roku do dnia 30 kwietnia (za 2018) Korekta - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane co roku do dnia 30 kwietnia (za 2019) - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane co roku do dnia 30 kwietnia (za 2020) - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane co roku do dnia 30 kwietnia (za 2020) Korekta - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane co roku do dnia 30 kwietnia (za 2021) - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane co roku do dnia 30 kwietnia (za 2022) - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane co roku do dnia 30 kwietnia (za 2023) - treść

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Kowary składane na dwa miesiące przed upływem kadencji - treść

 

Wytworzył:
Anna Jabłońska
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2019-01-14 08:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-07-10 11:46:51)