Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/10/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-25)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-05-25 14:01:49)
Ostatnio zmodyfikował: