Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych


Gmina Miejska Kowary - Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Plik PDF)

                                          Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (plik pdf)
                                         
                                          Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (plik pdf)

                                          Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (plik pdf)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Plik PDF)

                                                                - Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (plik pdf)

                                                                - Informacja dodatkowa za rok 2019 (plik pdf)

                                                                - Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (plik pdf)

                                                                - Informacja dodatkowa za rok 2020 (plik pdf)
                                                               
                                                                - Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (plik pdf)

                                                                - Informacja dodatkowa za rok 2021 (plik pdf)

                                                                - Sprawozdanie finansowe za rok 2022 (plik pdf)

                                                                - Informacja dodatkowa za rok 2022 (plik pdf)

                                                                - Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (plik pdf)

                                                                - Informacja dodatkowa za rok 2023 (plik pdf)


Miejski Ośrodek Kultury (MOK) - Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Plik PDF)

                                                       - Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018 (Plik PDF)

                                                       - Rachunek zysków i strat za rok 2018 (Plik PDF)

                                                       - Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (Plik PDF)

                                                       - Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019 (Plik 2019)

                                                       - Rachunek zysków i strat za rok 2019 (Plik PDF)

                                                       - Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (plik pdf)
                                                      
                                                       - Informacja dodatkowa za rok 2020 (plik pdf)
 
                                                       - Rachunek zysków i strat za rok 2020 (plik pdf)         


Miejska Biblioteka Publiczna - Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (PDF)

                                                   - Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (PDF)

                                                   - Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (PDF)


Przedszkole Publiczne nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Plik PDF)
 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (pdf)
Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok (pdf)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok (pdf)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok (pdf)

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (pdf)
Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok (pdf)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok (pdf)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok (pdf)

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (pdf)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (pdf)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok (pdf)


Szkoła Podstawowa nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Plik PDF)


Szkoła Podstawowa nr 3 - Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Plik PDF)

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (PDF)

Sprawozdanie finansowe - korekta informacji za rok 2019 (PDF)

Sprawozdanie opisowe za rok 2019 (PDF)

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (plik pdf)


Miejska Służba Ratownicza

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (pdf)

Bilans za rok 2019 (pdf)

Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2019 (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2019 (PDF)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' za rok 2019 (PDF)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'-cz.2 za rok 2019 (PDF)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2019 (PDF)

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (pdf)
                 
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok (pdf)


Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok (pdf)


Urząd Miejski w Kowarach -

                                            Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Plik PDF)

                                            Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (Plik PDF)

                                            Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (Plik PDF)


Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych (ZEZK)

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (plik pdf)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020 (plik pdf)
 


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach      

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Plik PDF)

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (pdf)
Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok (pdf)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok (pdf)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok (pdf)

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (pdf)
Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok (pdf)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok (pdf)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok (pdf)

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (pdf)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (pdf)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok (pdf)

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2019-05-07 09:21:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-04-03 11:53:44)