Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 14/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2020".
numer: 27/2020
opis:
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-02-20)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-02-20)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 27/2020/ZAL1
(122 KB)