Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 196/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kowary
numer: 49/2020
opis:
autor: Dorota Czyżak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-04-06)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-04-06)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 49/2020/ZAL1
(135 KB)