Dane dotyczące czynszów najmu lokali

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 

1. Przekazanie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

2. Stawki czynszów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-07-22 12:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-07-22 12:28:33)