Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023

 Zarządzenie 151/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 Zarządzenie 166/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 Zarządzenie 176/2020 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.

 Zarządzenie 187/2020 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

 Zarządzenie 0050.7.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oddawanej w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kowary.

 Zarządzenie 0050.32.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 Zarządzenie 0050.44.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 Zarządzenie 0050.46.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 Zarządzenie 0050.47.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

 Zarządzenie 0050.63.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 0050.66.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 5 (pięciu) miejsc parkingowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, położonych przy ul. Generała Józefa Bema, ul. Poprzecznej (Bocznej) i przy ul. Mikołaja Reja w Kowarach.

Zarządzenie 0050.74.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.81.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.81.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.82.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.89.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.90.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.95.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.106.2021 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.113.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.129.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.133.2021 w sprawie: ogłoszenia II (drugich) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 0050.134.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 0050.138.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.146.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 2 (dwóch) miejsc parkingowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, położonych przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach.

Zarządzenie 0050.149.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.153.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 11 (jedenastu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Brzozowej oraz 20 (dwudziestu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.166.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 15 (piętnastu) miejsc parkingowych, położonych przy ul. Lipowej oraz 35 (trzydziestu pięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.173.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.179.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego oznaczonego numerem 6 o powierzchni 11,25 m2, położonego przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach oraz na oddanie w dzierżawę 2 (dwóch) miejsc parkingowych o powierzchni 18 m2 każde nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych przy ul. Wiejskiej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary

Zarządzenie: 0050.180.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.181.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.194.2021 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Brzozowej w Kowarach oraz 20 (dwudziestu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.195.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.196.2021 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 2 (dwóch) miejsc parkingowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, położonych przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach.

Zarządzenie 0050.198.2021 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 8 (ośmiu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.2.2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.194.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 27.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 3 miejsc parkingowych, położonych przy ul. Brzozowej w Kowarach oraz 20 miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.3.2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.198.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 8 (ośmiu) miejsc parkingowych, położonych przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I (pierwszym) przetargu ustnym ograniczonym na oddanie w dzierżawę 1 miejsca parkingowego oznaczonego numerem 6 położonego przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I (pierwszym) przetargu ustnym ograniczonym na oddanie w dzierżawę 2 miejsc parkingowych oznaczonych przy ul. Wiejskiej w Kowarach.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na dzierżawę w dniu 01.02.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na dzierżawę w dniu 02.02.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na dzierżawę w dniu 03.02.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na dzierżawę w dniu 04.02.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu ograniczonym na dzierżawę w dniu 04.02.2022 r.

Zarządzenie 0050.21.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.28.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.50.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.58.2022 w sprawie: Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym ograniczonym do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 4 (czterech) miejsc parkingowych, położonych na działce gruntu nr 19 obręb 0003 przy ul. Lipowej, Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.59.2022 w sprawie: ogłoszenia o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 36/2 (obręb 0005), położonej przy ul. Głównej w Kowarach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.68.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszych ) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.85.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, Lipowej i Klonowej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.93.2022 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Leśnej.

Zarządzenie 0050.94.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.105.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.107.2022 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszych ) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.122.2022 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.123.2022 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Klonowej oraz 9 (dziewięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.126.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Zarządzenie 0050.140.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.141.2022 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.166.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.169.2022 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 października 2022 r. I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.171.2022 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.173.2022 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Poprzecznej (Bocznej) w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary

Zarządzenie 0050.175.2022 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Klonowej oraz 5 (pięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.177.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lista osób zakwalifikowanych. do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę m-ca parkingowego nr 9 ul. Poprzeczna (Boczna).

Lista osób zakwalifikowanych. do udziału w II przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę m-ca parkingowego ul. Brzozowa, Lipowa, Klonowa w dniu 29.11.2022 r. godz.9

Lista osób zakwalifikowanych. do udziału w II przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę m-ca parkingowego ul. Brzozowa, Lipowa, Klonowa w dniu 29.11.2022 r. godz.10

Zarządzenie 0050.12.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.21.2023 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Zarządzenie 0050.51.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.60.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Zarządzenie 0050.65.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.69.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.70.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Generała Józefa Bema oraz 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Poprzecznej (Bocznej) w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.73.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.76.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.81.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.90.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 11 (jedenastu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.91.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.92.2023 w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 0050.90.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 11 (jedenastu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kowarach na działce gruntu nr 391/12 obręb 0001, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miejska.

Zarządzenie 0050.93.2023 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.94.2023 w sprawie: ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 1,0650 ha, składającego się z części działki nr 666 obręb 0001 o powierzchni 0,3244 ha oraz części działki nr 665/3 obręb 0001 o powierzchni 0,7406 ha, położonego przy ul. Karkonoskiej w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary, który wykorzystywany będzie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary.

Zarządzenie 0050.95.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.96.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.97.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia 0050.101.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.106.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.108.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku nr 16 przy ul. Jana Matejki w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 7 (siedmiu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Jana Matejki w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.109.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.112.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarzadzenie 0050.116.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.117.2023 w sprawie:  ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Poprzecznej (Bocznej) w Kowarach, 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach oraz 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary

Zarządzenie 0050.118.2023 w sprawie: ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu kaplicy cmentarnej przy ul. Jana Matejki w Kowarach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.127.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.128.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.129.2023 w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 0050.127.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.130.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w I (pierwszych) ustnych przetargach ograniczonych na dzierżawę miejsc parkingowych, które odbędą się w dniu 22.08.2023 (ul. Klonowa, ul. Bema, ul. Poprzeczna)

Zarządzenie 0050.140.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony - 30 lat nieruchomości o powierzchni łącznej 1,0650 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 666 obręb 0001 o powierzchni 0,3244 ha oraz jako część działki nr 665/3 obręb 0001 o powierzchni 0,7406 ha, położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem wykorzystania zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzenie 0050.148.2023 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 4 (czterech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Jana Matejki w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.150.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia nr 0050.163.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.164.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.173.2023 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.

Zarządzenie 0050.181.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.183.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.189.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 0050.193.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 28 (dwudziestu ośmiu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Topolowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej

Zarządzenie 0050.195.2023 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 2 (dwóch) miejsc parkingowych położonych przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.190.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę - miejsca parkingowe 1 Maja 84.

Zarządzenie 0050.207.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.219.2023 w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego)przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Jana Matejki w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary

Zarządzenie 0050.220.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 0050.221.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do  użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 2 (dwóch) miejsc parkingowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych przy ul. Szkolnej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie 0050.222.2023 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 10 (dziesięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. 1 Maja w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-10-08 08:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Piwowar
(2024-02-12 15:26:24)