Budżet na rok 2021

 

         
Projekt budżetu zarządzenie 170/2020
  Opinia RIO dotycząca projektu budżetu   RIO/7/2020
  Opinia RIO dotycząca możliwości finansowania deficytu   RIO/6/2020
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej zarządzenie 169/2020 oraz 183/2020
  Opinia RIO dotycząca projektu WPF   RIO/5/2020
Budżet uchwała XXXIII/213/20
  Opinia RIO dotycząca możliwości finansowania deficytu   RIO/1/2021
Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwała XXXIII/212/2020
  Opinia RIO dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu   RIO/2/2021
Sprawozdania finansowe
  Sprawozdanie za styczeń   treść
  Sprawozdanie za I kwartał   treść
  Sprawozdanie za II kwartał   SF/9/2021
  Sprawozdanie za III kwartał   SF/10/2021
  Sprawozdanie za listopad    SF/11/2021
  Sprawozdanie za grudzień    SF/12/2021
  Sprawozdanie za IV kwartał    SF/13/2021
  Sprawozdanie za rok   -
  Skonsolidowany bilans JST   -
Sprawozdania opisowe
  Sprawozdanie za I-wsze półrocze zarządzenie zarządzenie 0050.142.2021
    Opinia RIO dot. sprawozdania za pierwsze półrocze   RIO/4/2021
  Sprawozdanie za rok zarządzenie zarządzenie 0050.51.2022
    Opinia RIO dot. sprawozdania za rok    RIO/8/20221
Sprawozdania podatkowe  w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
  Sprawozdanie SP-1   treść
  Sprawozdanie SP-1 cześć B   treść

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-12-30 07:54:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-05-05 11:41:49)