Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok
numer: 0050.51.2022
opis:
autor: Agata Młodawska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-03-31)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-03-31)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarzadzenie zarzadzenie nr. 0050.51.2022/ZAL1
(1 MB)