Ogłoszenie dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2236)

OGŁOSZENIE

dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2236)

 

Gmina Miejska Kowary przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2236).

 

W związku z powyższym, w terminie do 9 listopada 2022r. do godz. 14.00, przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Biurze Obsługi Klienta, budynek A, parter, pokój nr 1, oferty na dostawę węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców Kowar przez podmioty mogące sprzedawać i prowadzić obsługę (w tym transport) w imieniu Gminy Miejskiej Kowary (np. składy węgla).

W ofercie należy zawrzeć:

  1. adres dostawcy oraz wykaz osób do reprezentacji z podaniem pełnionej funkcji,

  2. adres lokalizacji składu z określeniem wyposażenia,

  3. godziny pracy składu oraz nr telefonu do kontaktu,

  4. wykaz sprzętu oraz wielkość i ilość samochodów dostawczych transportujących węgiel,

  5. stawkę za 1 tonę dostarczonego węgla po preferencyjnej cenie, zawierającą cenę za 1 km oraz koszty inne (osobowe, marże, itp.) liczone do 1 tony,

  6. zaświadczenie, oświadczenie lub potwierdzony odpis dokumentu dot. wpisu do CEIDG o możliwości handlu węglem,

  7. oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) ,

  8. zgodę na płatności za wykonaną usługę raz na 2 tygodnie, według wykazu zakupionego i dostarczonego węgla do składu.

    Kowary, 07.11.2022r.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Wytworzył:
Udostępnił:
Janas Maciej
(2022-11-10 12:21:10)
Ostatnio zmodyfikował: