Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2023"
numer: 0050.25.2023
opis:
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-02-15)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-02-15)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie PDF Zarządzenie w formacie PDF nr. 0050.25.2023/ZAL1
(298 KB)