Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
numer: 0050.17.2023
opis:
autor: Aniela Woźniak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-02-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-02-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.17.2023/ZAL1
(208 KB)