Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.
numer: 0050.68.2023
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-05-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-05-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.68.2023 Zarządzenie 0050.68.2023 nr. 0050.68.2023/ZAL1
(336 KB)