Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Poprzecznej (Bocznej) w Kowarach, 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach oraz 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.117.2023
opis:
autor: Wiktoria Ciepiela
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Piotr Piwowar
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-07-19)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-07-20)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie PDF Zarządzenie w formacie PDF nr. 0050.117.2023/ZAL1
(1 MB)