Dokumenty zaimportowane:

Dokument XXXVII/183/09, z dnia (2009-01-29): w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXXVII/188/09, z dnia (2009-01-29): w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Dokument XXXVII/189/09, z dnia (2009-01-29): w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok
Dokument XXXVIII/194/09, z dnia (2009-03-13): w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXXVIII/200/09, z dnia (2009-03-13): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument XXXIX/207/09, z dnia (2009-04-20): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument XL/216/09, z dnia (2009-05-26): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument XL/218/09, z dnia (2009-05-26): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument XLI/220/09, z dnia (2009-06-09): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument XLII/223/09, z dnia (2009-06-29): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument XLIII/233/09, z dnia (2009-08-25): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument XLIII/231/09, z dnia (2009-08-25): w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XLIII/232/09, z dnia (2009-08-25): w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary
Dokument XLIV/238/09, z dnia (2009-09-10): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument XLV/239/09, z dnia (2009-10-20): w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Dokument XLV/241/09, z dnia (2009-10-20): w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Kowary
Dokument XLVI/244/09, z dnia (2009-11-04): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument XLVIII/254/09, z dnia (2009-11-30): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument L/265/09, z dnia (2009-12-21): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument L/258/09, z dnia (2009-12-21): w sprawie budżetu gminy na 2010 rok
Dokument LI/266/09, z dnia (2009-12-30): w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok