Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok
numer: XXXVII/189/09
opis:
autor: Sylwia Wątroba
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Sylwia Wątroba
status: Obowiązujący
z dnia: (2009-01-29)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2009-03-13)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok
(76 KB)

załączniki:
Pobierz dokument - Zał. 1 - Dochody budżetu gminy na 2009 r. Zał. 1 - Dochody budżetu gminy na 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL1
(133 KB)
Pobierz dokument - Zał. 2 - Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Zał. 2 - Wydatki budżetu gminy na 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL2
(113 KB)
Pobierz dokument - Zał. 3 - Zadania inwestycyjne w 2009 r. Zał. 3 - Zadania inwestycyjne w 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL3
(77 KB)
Pobierz dokument - Zał. 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Zał. 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL4
(54 KB)
Pobierz dokument - Zał. 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Zał. 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL5
(64 KB)
Pobierz dokument - Zał. 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. Zał. 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL6
(54 KB)
Pobierz dokument - Zał. 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. Zał. 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL7
(54 KB)
Pobierz dokument - Zał. 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. Zał. 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL8
(75 KB)
Pobierz dokument - Zał. 9 - Dotacje podmiotowe w 2009 r. Zał. 9 - Dotacje podmiotowe w 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL9
(50 KB)
Pobierz dokument - Zał. 10 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. Zał. 10 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. nr. XXXVII/189/09/ZAL10
(54 KB)
Pobierz dokument - Zał. 11 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok Zał. 11 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok nr. XXXVII/189/09/ZAL11
(60 KB)
Pobierz dokument - Zał. 12 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Zał. 12 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne nr. XXXVII/189/09/ZAL12
(73 KB)