Zamówienia publiczne

 

 

 

15-05-2023r Nr sprawy 4/INU/1515/23 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ustawy  Prawo budowlane  w budynkach  komunalnych i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr2 - klazula RODO

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 5 -  wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 6 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


15-05-2023r Nr sprawy 3/INU/1514/23 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie pięcioletniego  okresowego sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.  zgodnie z art. 62.1.2.  ustawy Prawo Budowlane   budynków  komunalnych i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. Z wyłączeniem wewnętrznej  instalacji elektrycznej, gazowej i przeglądów kominiarskich.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klazula RODO

Załącznik nr 3  - wzór umowy

Załącznik nr 4 - wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 5 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 6 - wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr Sprawy 16/IN/ZPRB/3765/22 Postępowanie do 130 tys. zł.   Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w  budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych  przez ZEZK w Kowarach w 2023r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klazula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr sprawy 15/IN/ZPRB/3764/22 Postepowanie do 130 tys. zł. Na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach   komunalnych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych  w 2023r

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 -  klauzula RODO

Załącznik nr 3 -  wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr Sprawy 14/IN/ZPRB/3766/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania  w obiektach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach bedących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2023r

Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - klauzula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik  nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2023r Nr sprawy 13/IN/ZP/RB/3767/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2023r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klauzula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


19-12-2022r Nr sprawy 12/IN/ZP/U/3769/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  2023 r 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 -  klauzula RODO

Załacznik nr 3  - wykaz budynków Wspolnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr sprawy 11/IN/ZPU/3768/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2023r

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula RODO

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków Komunalnych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


25-10-2022r Nr sprawy 10/INZPRB/3265/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Łomnickiej 14 w Kowarach

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Zalącznik nr 2 - klauzula Rodo

Załącznik  nr 3 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


20-10-2022r Nr sprawy 9/INZPRB/3223/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie prac zabezpieczających budynek przy ul. Waryńskiego 1 w Kowarach

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula  Rodo

Zalącznik nr 3 - obmiar robót

Załącznik nr 4 - projekt umowy


23-09-2022r  Nr sprawy 8/INZPRB/3009 Modernizacja lokali miewszkalnych będących własnością  Gminy Miejskiej Kowary 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2  - klauzula RODO

Załącznik nr 3  - Obmiar robót ul. Wiejska 38/2

Załącznik nr 4  - Obmiar robót ul. M.Reja 4/1

Załącznik nr 5  - Projekt umowy 

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Nr sprawy 7/INZPU/2530/22 Postępowanie do 130 tys. PLN  Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych zgodnie z art. 62.1.1.c ustawy Prawo Budowlane w budynkach komunalnych  i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 1336  sprawdzeń w tym  / 1147 lokali  oraz 189 wewnętrznych instalacji zasilających od zaworu głównego do gazomierzy/ oraz  niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności w roku 2022.

Załącznik nr 1  -formularz oferty

Załącznik nr 2-  wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - Wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załacznik nr 6 - Klauzula RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Ogłoszenie nr 2022/BZP00275057/01 z dnia 25.07.2022 Postępowanie powyżej 130 tys. zł. Modernizacja pokryć dachowych budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 7 i ul. Głównej 12 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-9

Załącznik nr 10 - obmiar ul. Wiejska 7

Załącznik nr 11 - STWIOR ul. Wiejska 7

Załącznik nr 12 - obmiar ul. Główna 12

Załącznik nr  13 - STWIOR ul. Główna 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA


 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00208903/01 z dnia 2022-06-14 Postępowanie powyżej  130 tys.  Modernizacja pokryć dachowych budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 7 i  ul. Głównej 12

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1- 9

Załącznik nr 10  - obmiar ul. Wiejska 7

Załącznik nr  11 -  STWIOR ul. Wiejska 7

Załącznik nr 12 -  obmiar ul. Główna 12

Załącznik nr 13 - STWIOR  ul. Główna 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA


24-05-2022r  Nr sprawy 1/INZPRB/1818/22 Postepowanie do 130 tys Zapytanie ofertowe na remont lokali mieszkalnychw budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2021-2030

Załączniki:

1. formularz oferty

2. klauzura Rodo

3. Obmiar robót - ul. Główna 12/4

4. Obmiar robót - ul. Łomnicka 14/12

5. projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2009-02-26 13:18:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Skowron (ZEZK) Lesław
(2023-05-25 14:47:11)