Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Filie Biblioteki Miejskiej w lokalu nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 4 działka nr 298/1, wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dz. nr 298/1 w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" nr PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia
numer: ZP/11/2020
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-06-04)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-06-05)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Filie Biblioteki Miejskiej  w lokalu nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 4 działka      nr 298/1, wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dz. nr 298/1 w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" nr PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia

Przedmiot zamówienia: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Filie Biblioteki Miejskiej w lokalu nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 4 działka nr 298/1, wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych dz. nr 298/1 w ramach projektu "Odkrywanie Polsko-Niemieckich Tradycji Piwowarskich" nr PLSN.01.01.00-02-0129/18 realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia
(158 KB)


Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-04-20 13:00:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Zemła Jacek
(2020-06-05 08:26:10)


załączniki:
Pobierz dokument - SIWZ w pdf SIWZ w pdf nr. ZP/11/2020/ZAL1
(376 KB)
Pobierz dokument - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 w formie edytowalnej Formularz ofertowy - załącznik nr 1 w formie edytowalnej nr. ZP/11/2020/ZAL2
(69 KB)
Pobierz dokument - Oświadczenie - załącznik nr 2 w formie edytowalnej Oświadczenie - załącznik nr 2 w formie edytowalnej nr. ZP/11/2020/ZAL3
(38 KB)
Pobierz dokument - Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3 w formie edytowalnej Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3 w formie edytowalnej nr. ZP/11/2020/ZAL4
(37 KB)
Pobierz dokument - Projekt umowy - załącznik nr 4 pdf Projekt umowy - załącznik nr 4 pdf nr. ZP/11/2020/ZAL5
(147 KB)
Pobierz dokument - dokumentacja projektowa - załącznik nr 5 pdf dokumentacja projektowa - załącznik nr 5 pdf nr. ZP/11/2020/ZAL6
(10 MB)
Pobierz dokument - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 pdf nr. ZP/11/2020/ZAL7
(330 KB)
Pobierz dokument - Przedmiar robót - załącznik nr 7 pdf Przedmiar robót - załącznik nr 7 pdf nr. ZP/11/2020/ZAL8
(7 MB)
Pobierz dokument - Kosztorys ofertowy - załącznik nr 8 w formie edytowalnej Kosztorys ofertowy - załącznik nr 8 w formie edytowalnej nr. ZP/11/2020/ZAL9
(21 KB)
Pobierz dokument - Oświadczenie dotyczące przynależności - załącznik nr 9 w formie edytowalnej Oświadczenie dotyczące przynależności - załącznik nr 9 w formie edytowalnej nr. ZP/11/2020/ZAL10
(45 KB)
Pobierz dokument - wykaz robót budowlanych - załącznik nr 10 w formie edytowalnej wykaz robót budowlanych - załącznik nr 10 w formie edytowalnej nr. ZP/11/2020/ZAL11
(50 KB)
Pobierz dokument - Wykaz osób skierowanych do zamówienia - załącznik nr 11 w formie edytowalnej Wykaz osób skierowanych do zamówienia - załącznik nr 11 w formie edytowalnej nr. ZP/11/2020/ZAL12
(49 KB)
Pobierz dokument - Tabela równoważności pdf - załącznik nr 12 Tabela równoważności pdf - załącznik nr 12 nr. ZP/11/2020/ZAL13
(700 KB)
Pobierz dokument - Decyzja Konserwatora Zabytków w pdf - załącznik nr 13 Decyzja Konserwatora Zabytków w pdf - załącznik nr 13 nr. ZP/11/2020/ZAL14
(1 MB)
Pobierz dokument - Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert nr. ZP/11/2020/ZAL15
(488 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. ZP/11/2020/ZAL16
(502 KB)
Pobierz dokument - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr. ZP/11/2020/ZAL17
(24 KB)