Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. "Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku (działka nr 665/3) w Kowarach"
numer: ZP/12/2021
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-11-15)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-11-15)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: 
Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. "Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku (działka nr 665/3) w Kowarach"


Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. "Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku (działka nr 665/3) w Kowarach"
(64 KB)


Udostępnił:
Zemła Jacek
(2021-05-28 13:26:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-11-15 15:04:39)


załączniki:
Pobierz dokument - SWZ SWZ nr. ZP/12/2021/ZAL1
(301 KB)
Pobierz dokument - załącznik nr 7 projekt umowy załącznik nr 7 projekt umowy nr. ZP/12/2021/ZAL2
(137 KB)
Pobierz dokument - Decyzja Konserwatora Zabytków Decyzja Konserwatora Zabytków nr. ZP/12/2021/ZAL3
(1 MB)
Pobierz dokument - Dokumentacja projektowa Karkonoska Dokumentacja projektowa Karkonoska nr. ZP/12/2021/ZAL4
(1 MB)
Pobierz dokument - Przedmiar robót Przedmiar robót nr. ZP/12/2021/ZAL5
(354 KB)
Pobierz dokument - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr. ZP/12/2021/ZAL6
(2 MB)
Pobierz dokument - załączniki w formie edytowalnej załączniki w formie edytowalnej nr. ZP/12/2021/ZAL7
(126 KB)
Pobierz dokument - Informacja o maksymalnej kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Informacja o maksymalnej kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia nr. ZP/12/2021/ZAL8
(225 KB)
Pobierz dokument - informacja o pytaniach wykonawców o treść SWZ informacja o pytaniach wykonawców o treść SWZ nr. ZP/12/2021/ZAL9
(296 KB)
Pobierz dokument - informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert nr. ZP/12/2021/ZAL10
(422 KB)
Pobierz dokument - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. ZP/12/2021/ZAL11
(501 KB)
Pobierz dokument - ogłoszenie o wyniku postepowania ogłoszenie o wyniku postepowania nr. ZP/12/2021/ZAL12
(43 KB)
Pobierz dokument - ogłoszenie o wykonaniu umowy ogłoszenie o wykonaniu umowy nr. ZP/12/2021/ZAL13
(40 KB)