Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. "Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej (Dz. Nr 314/6) w Kowarach".
numer: ZP/13/2021
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-11-15)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-11-15)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. "Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej (Dz. Nr 314/6) w Kowarach".

Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. "Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej (Dz. Nr 314/6) w Kowarach".
(65 KB)


Udostępnił:
Zemła Jacek
(2021-05-28 13:26:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-11-15 15:04:39)


załączniki:
Pobierz dokument - SWZ SWZ nr. ZP/13/2021/ZAL1
(301 KB)
Pobierz dokument - załączniki formie edytowalnej załączniki formie edytowalnej nr. ZP/13/2021/ZAL2
(126 KB)
Pobierz dokument -  załącznik nr 7 projekt umowy załącznik nr 7 projekt umowy nr. ZP/13/2021/ZAL3
(143 KB)
Pobierz dokument - Decyzja Konserwatora Zabytków Decyzja Konserwatora Zabytków nr. ZP/13/2021/ZAL4
(1 MB)
Pobierz dokument - Dokumentacja projektowa Ogrodowa Dokumentacja projektowa Ogrodowa nr. ZP/13/2021/ZAL5
(2 MB)
Pobierz dokument - Przedmiar robót Przedmiar robót nr. ZP/13/2021/ZAL6
(357 KB)
Pobierz dokument - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr. ZP/13/2021/ZAL7
(1 MB)
Pobierz dokument - Informacja o maksymalnej kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Informacja o maksymalnej kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia nr. ZP/13/2021/ZAL8
(224 KB)
Pobierz dokument - informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert nr. ZP/13/2021/ZAL9
(419 KB)
Pobierz dokument - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. ZP/13/2021/ZAL10
(486 KB)
Pobierz dokument - ogłoszenie o wyniku postepowania ogłoszenie o wyniku postepowania nr. ZP/13/2021/ZAL11
(44 KB)
Pobierz dokument - ogłoszenie o wykonaniu umowy ogłoszenie o wykonaniu umowy nr. ZP/13/2021/ZAL12
(40 KB)