Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych na zadaniu pn.: "Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap"
numer: ZP/67/2022
opis:
autor: Iwona Tretalska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Iwona Tretalska
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-10-06)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-10-21)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych na zadaniu pn.: "Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap" Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych na zadaniu pn.: "Odsklepienie powierzchni nieprzepuszczalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Matejki" - III etap"
(5 MB)


Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-10-06 13:02:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-10-21 10:11:45)


załączniki:
Pobierz dokument - Załączniki nr 1-6 Załączniki nr 1-6 nr. ZP/67/2022/ZAL1
(151 KB)
Pobierz dokument - Załączniki nr 1-6 w formie edytowalnej Załączniki nr 1-6 w formie edytowalnej nr. ZP/67/2022/ZAL2
(34 KB)
Pobierz dokument - Załącznik nr 7 - wzór umowy inspektor nadzoru Załącznik nr 7 - wzór umowy inspektor nadzoru nr. ZP/67/2022/ZAL3
(110 KB)
Pobierz dokument - Załącznik nr 8 projekt budowlany oraz wykonawczy Załącznik nr 8 projekt budowlany oraz wykonawczy nr. ZP/67/2022/ZAL4
(9 MB)
Pobierz dokument - Załącznik nr 9 przedmiar ciagi piesze -2 Załącznik nr 9 przedmiar ciagi piesze -2 nr. ZP/67/2022/ZAL5
(195 KB)
Pobierz dokument - Załącznik nr 10 STWIORB Załącznik nr 10 STWIORB nr. ZP/67/2022/ZAL6
(1 MB)
Pobierz dokument - Załącznik 11 - Projekt umowy z wykonawcą robót Załącznik 11 - Projekt umowy z wykonawcą robót nr. ZP/67/2022/ZAL7
(271 KB)
Pobierz dokument - informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert nr. ZP/67/2022/ZAL8
(389 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr. ZP/67/2022/ZAL9
(380 KB)