Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Szkolnej w Kowarach
numer: ZP/18/2014
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2014-05-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2014-05-27)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Szkolnej w Kowarach Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Szkolnej w Kowarach
(52 KB)


Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2014-04-24 11:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2014-05-27 12:23:51)


załączniki:
Pobierz dokument - projekt budowlany projekt budowlany nr. ZP/18/2014/ZAL1
(3 MB)
Pobierz dokument - projekt wykonawczy projekt wykonawczy nr. ZP/18/2014/ZAL2
(11 MB)
Pobierz dokument - projekt organizacji ruchu projekt organizacji ruchu nr. ZP/18/2014/ZAL3
(722 KB)
Pobierz dokument - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr. ZP/18/2014/ZAL4
(5 MB)
Pobierz dokument - przedmiar robót w pdf przedmiar robót w pdf nr. ZP/18/2014/ZAL5
(80 KB)
Pobierz dokument - przedmiar robót - plik edytowalny przedmiar robót - plik edytowalny nr. ZP/18/2014/ZAL6
(93 KB)
Pobierz dokument - SIWZ SIWZ nr. ZP/18/2014/ZAL7
(290 KB)
Pobierz dokument - pyatania i odpowiedzi pyatania i odpowiedzi nr. ZP/18/2014/ZAL8
(124 KB)
Pobierz dokument - pyatanie i odpowiedź pyatanie i odpowiedź nr. ZP/18/2014/ZAL9
(121 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. ZP/18/2014/ZAL10
(133 KB)
Pobierz dokument - ogłoszenie o zawarciu umowy ogłoszenie o zawarciu umowy nr. ZP/18/2014/ZAL11
(43 KB)