Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr LIII/274/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności; zał. 2
numer: LVI/284/10/ZAL2
opis: Załącznik dokumentu
autor: Sylwia Wątroba
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Aniela Figlewska
status: Obowiązujący
z dnia: (2010-04-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2010-04-28)
ważny do:

treść:

Pobierz - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr LIII/274/10 z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze
Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej 
własności; zał. 2 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr LIII/274/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności; zał. 2
(112 KB)

załączniki: