Dokumenty zaimportowane:

Dokument V/44/11, z dnia (2011-01-18): w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument VI/47/11, z dnia (2011-01-24): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument VII/49/11, z dnia (2011-02-10): sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowary
Dokument VII/50/11, z dnia (2011-02-10): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument VIII/51/11, z dnia (2011-02-18): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument X/60/11, z dnia (2011-03-10): w sprawie emisji obligacji komunalnych
Dokument XI/73/11, z dnia (2011-04-13): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument XII/85/11, z dnia (2011-05-27): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument XIV/92/11, z dnia (2011-08-04): w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Dokument XIV/96/11, z dnia (2011-08-04): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument XIV/95/11, z dnia (2011-08-04): w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowary
Dokument XV/98/11, z dnia (2011-08-22): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument XVI/99/11, z dnia (2011-09-13): w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kowary
Dokument XVI/100/11, z dnia (2011-09-13): w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kowary
Dokument XVII/103/11, z dnia (2011-09-29): w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XVII/106/11, z dnia (2011-09-29): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument XVIII/110/11, z dnia (2011-10-27): w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Dokument XVIII/114/11, z dnia (2011-10-27): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument XIX/119/11, z dnia (2011-11-10): w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Dokument XIX/120/11, z dnia (2011-11-10): w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Dokument XIX/122/11, z dnia (2011-11-10): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument XXI/126/11, z dnia (2011-12-09): w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXI/131/11, z dnia (2011-12-09): w sprawie wyboru przedstawiciela do Związku Gmin Karkonoskich
Dokument XXI/132/11, z dnia (2011-12-09): w sprawie wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XXI/134/11, z dnia (2011-12-09): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Dokument XXII/141/11, z dnia (2011-12-31): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok