Prezentacja dokumentu:


nazwa: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
numer: XI/70/11
opis:
autor: Sylwia Wątroba
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Aniela Figlewska
status: Obowiązujący
z dnia: (2011-04-13)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2011-04-19)
ważny do:

treść:

Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych
ulg zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
(56 KB)

załączniki: