Dokumenty zaimportowane:

Dokument 8.2011, z dnia (2011-07-28): Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Dokument 17.2011, z dnia (2011-09-09): Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kowary
Dokument 18.2011, z dnia (2011-09-09): Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kowary
Dokument 28.2011, z dnia (2011-10-25): Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej