Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zmiana uchwały Nr XXX/167/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary 
numer: XLII/202/12
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2012-12-19)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2012-12-21)
ważny do:

treść:

Pobierz - Zmiana uchwały Nr XXX/167/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary 
Zmiana uchwały Nr XXX/167/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary 
(8 MB)

załączniki: