Dokumenty zaimportowane:

Dokument OBW/5/2012, z dnia (2012-07-26): Obwieszczenie o przystąpieniu do prac nad zmianą studium
Dokument OBW/5/2013, z dnia (2013-04-18): Obwieszczenie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia
Dokument OBW/6/2013, z dnia (2013-04-18): Obwieszczenie o zawiadomieniu o rozprawie administracyjnej
Dokument OBW/8/2013, z dnia (2013-04-26): Obwieszczenie o rozpoczeciu prac zmiany mpzp centrum C
Dokument OBW/3/2014, z dnia (2014-08-07): Obwieszczenie o wydaniu decyzji