Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2013 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 122 obręb 0002 w udziale wynoszącym 3/6.
numer: 26/2013
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2013-03-25)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2013-03-25)
ważny do:

treść:

Pobierz - Zarządzenie w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2013 z tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 122 obręb 0002 w udziale wynoszącym 3/6. Zarządzenie w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2013 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 122 obręb 0002 w udziale wynoszącym 3/6.
(121 KB)

załączniki: