Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2015" (Zadanie nr 1 - piłka nożna, siatkówka, wędkarstwo; Zadanie nr 2 - sporty walki).
numer: 16/2015
opis:
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2015-02-24)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2015-02-25)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzen w formacie pdf zarządzen w formacie pdf nr. 16/2015/ZAL1
(303 KB)