Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2015 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
numer: 30/2015
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2015-03-24)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2015-03-25)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 30/2015/ZAL1
(0 bytes)