Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
numer: VII/24/15
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2015-01-30)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2015-02-09)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Plik w formacie PDF Plik w formacie PDF nr. VII/24/15/ZAL1
(226 KB)