Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/74/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
numer: XIX/80/15
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2015-12-17)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2015-12-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Plik w formacie pdf Plik w formacie pdf nr. XIX/80/15/ZAL1
(339 KB)