Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu.
numer: 7/2016
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-01-19)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-01-19)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarzadzenie 7 w formacie pdf Zarzadzenie 7 w formacie pdf nr. 7/2016/ZAL1
(285 KB)