Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2016" (Zadanie nr 1 - piłka nożna, siatkówka, wędkarstwo; Zadanie nr 2 - sporty walki).
numer: 28/2016
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-03-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-03-03)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 28/2016/ZAL1
(334 KB)