Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2016".
numer: 33/2016
opis:
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-03-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-03-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 33/2016/ZAL1
(305 KB)