Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2016 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 206/1 obręb 0004
numer: 32/2016
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-03-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-03-11)
ważny do:
załączniki: