Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary
numer: 98/2016
opis:
autor: Agata Młodawska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-08-22)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-08-23)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarzadzenie w formacie pdf zarzadzenie w formacie pdf nr. 98/2016/ZAL1
(1012 KB)