Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
numer: 117/2016
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-10-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-10-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 117/2016/ZAL1
(182 KB)