Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie zmiany uchwały nr XIX/81/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.12.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w roku 2016
numer: XXI/91/16
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-02-18)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-02-26)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. XXI/91/16/ZAL1
(257 KB)