Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
numer: XXVI/132/16
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-07-15)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2018-05-22)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. XXVI/132/16/ZAL1
(461 KB)