Prezentacja dokumentu:


nazwa: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (+ ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE)
numer: XXX/149/16
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-11-17)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-12-29)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - uchwała w pdf uchwała w pdf nr. XXX/149/16/ZAL1
(319 KB)
Pobierz dokument - rozstrzygnięcie nadzorcze rozstrzygnięcie nadzorcze nr. XXX/149/16/ZAL2
(223 KB)