Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXII/110/16 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności czynszowych, odsetek lub opłat niezależnych od właściciela za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże, które wchodzą w skład zasobu Gminy Miejskiej Kowary oraz w sprawie możliwości odpracowania zaległych należności czynszowych
numer: 52/2016
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2016-09-26)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-09-26)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 52/2016/ZAL1
(166 KB)