Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr LIII/275/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
numer: 53/2016
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2016-09-26)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-09-26)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 53/2016/ZAL1
(174 KB)