Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
numer: 59/2016
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2016-11-10)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-11-10)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 59/2016/ZAL1
(0 bytes)