Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miejskiej Kowary